de toneelcentrale
toneeluitgeverij
logo2.jpg

Fatale druppels
Ridley, Arnold

Catalogus nummer: 1945
Aantal dames: 6
Aantal heren: 6
Genre: thrillers
avondvullend

Berual, de eigenaar van een klein Engels hotel, heeft door de jalouzie van zijn vrouw Cora een moeilijk leven. Hij ontziet haar zoveel mogelijk, omdat zij een ernstige hartkwaal heeft. Zij draagt hem op om de jonge huishoudster Mary te ontslaan, met wie hij volgens haar een verhouding zou hebben. Ofschoon er tevoren geen woord over liefde tussen Mary en hem gewisseld is, worden zij zich plotseling hun liefde voor elkaar bewust, als hij haar vertelt, dat zij moet vertrekken. Die avond sterft Cora en de dokter geeft zonder het lijk te hebben gezien een bewijs af van overlijden door hartverlammingen. Berual, die door een toeval een flesje vergif in handen gekregen had, heeft daarvan wat door Cora's hartdruppels gemengd en leeft in de overtuiging, dat hij haar moordenaar is. Voordat ze stierf ging de keukenmeid met de druppels naar haar toe. Geruime tijd later, als Berual en Mary getrouwd zijn en plannen maken om het hotel te verkopen en elders opnieuw te beginnen, verschijnt Cora"s zuster Beatrix uit Australië. In een op de dag van haar dood geschreven brief heeft Cora voorspeld, dat Berual, die haar met Mary 'bedroog', haar vermoorden zal. Wanneer Beatrix hoort, dat de dokter geen onderzoek naar Cora's doodsoorzaak heeft ingesteld, neemt zij de politie in de arm, die een formeel onderzoek begint. Bij de verhoren komt Berual herhaaldelijk in moeilijkheden en bovendien komt uit, dat hij vergif in zijn bezit heeft gehad. Er zit voor de politie niets anders op dan het stoffelijk overschot aan een onderzoek te onderwerpen. De spanning van het wachten op het rapport, dat zijn doodvonnis kan betekenen, brengt Berual er toe om Mary te bekennen, wat hij heeft gedaan. Haar liefde wordt daardoor niet geschokt maar haar vertrouwen in de goede afloop kan hij niet delen. Het onderzoek heft geen sporen van vergif aangetoond en Berual staat voor een raadsel. Mary vermoedt de oplossing. Zij ondervraagt de keukenmeid die onder tranen bekent, dat zij te laat kwam met de druppels omdat zij een glas water vergeten had.NAAR MIJN ZICHTZENDING>