de toneelcentrale
toneeluitgeverij
logo2.jpg
Voor het regelen van de opvoeringsrechten wordt van elk aangekocht toneelwerk een aankoopbewijsje verstrekt, dat tijdig dient te worden opgestuurd naar het auteursrechtenbureau. Het tarief is afhankelijk van het aantal zitplaatsen in de zaal.

Op grond van de Auteurswet zijn opvoeringen zonder vergunning niet toegestaan. Tevens is het verboden gebruik te maken van gekregen, geleende, gehuurde, gekopieerde, of van andere, niet bij de uitgever gekochte, boekjes.

Het niet nakomen van de auteursrechten is strafbaar; de boetes bedragen 100% bovenop de geldende rechten.

Bedenk goed: AUTEURSRECHT IS HET LOON VOOR DE AUTEUR