de toneelcentrale
toneeluitgeverij
logo2.jpg

DIRECT CONTACT OF GRATIS REPERTOIRE ADVIES? MAIL ONS OF BEL (0182-512726) ONS MET UW WENSEN!

Heeft u de titel gevonden die u zocht? Voeg deze dan toe als zichtzending. 
Als uw zending compleet is gaat u naar 'mijn zichtzending' om de verzending er van af te ronden.Uitzetcentrum
Harmelen, Wim, van

Catalogus nummer: 7098
Aantal dames: 5
Aantal heren: 8
Genre: toneelspelen
avondvullend

+ figuratie

Het toneelstuk speelt zich af in een detentiecentrum. Daar zitten illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers opgesloten, “ter fine uitzetting”,  juridisch jargon voor “om uitgezet te worden”.
Twee ochtendrapporten geven een beeld van de lopende zaken en de cultuur in de inrichting
Verschillende vreemdelingen vertellen in gesprekken met de pastor van het centrum hun geschiedenis en maken hem deelgenoot van hun gevoelens ten aanzien van hun opsluiting en de dreigende uitzetting. Een van hen legt zich niet gelaten neer bij zijn situatie en lijkt van plan met lotgenoten een actie te ondernemen.  De pastor zelf krijgt steeds grotere twijfels over het uitzettingsbeleid en de behandeling van de vreemdelingen en maakt een collega geestelijk verzorger deel van zijn gevoelens. Enige tijd later wordt hij door de directeur op het matje geroepen  als deze ter ore is gekomen dat hij  zijn vragen bij de vreemdelingenbewaring publiek geuit heeft in een blad van een plaatselijke parochie. De pastor dient zich voortaan aan het protocol contact met de media te houden.    Naar aanleiding hiervan zoekt de pastor steun bij zijn leidinggevende op het ministerie, het hoofd RK Geestelijke Verzorging. Deze blijkt echter allesbehalve ingenomen met de publieke uiting van de pastor. Publieke uitingen kunnen alleen zijn steun hebben, als hij tevoren zijn instemming heeft gegeven.“Professionele pastorale prudentie” is de leidraad. Hij geeft de pastor in overweging terug te keren naar zijn oude job, pastor in een “gewone” gevangenis.
Kort daarop weigert een groep van vreemdelingen luchtplaats te verlaten na het einde van het luchten. De pers blijkt ingelicht en niet toevallig  vindt op dat moment ook de maandelijkse wake bij de inrichting plaats. De actievoerende vreemdelingen vragen of de pastor komt om hun wensen ( niet langere detentie dan twee maanden, betere brandpreventie en mogelijkheid om te werken) over te brengen aan de directeur. De directeur gaat niet in op de wensen van de vreemdelingen. Als deze op de luchtplaats blijven, zet de directeur het Interne Bijstandsteam ( Mobiele Eenheid in Penitentiaire Inrichting)  in. 
De volgende morgen roept de directeur de pastor bij zich en deelt hem mee dat hij gezien zijn optreden rond de actie van de vreemdelingen twijfelt aan zijn loyaliteit. Hij laat een disciplinair onderzoek naar zijn gedrag instellen. In afwachting van de uitslag ontzegt hij hem de toegang tot de inrichting. In de laatste scène vindt weer een avondwake plaats. Het blijkt een dodenwake. Twee weken  eerder zijn elf vreemdelingen omgekomen bij een brand in het detentiecentrum. Hun namen worden voorgelezen. 

Hij  zat vier jaar in een klooster, gaf les in Indonesië en maakte als gevangenispastor in de Marwei  te Leeuwarden de moord op Carien Hofman mee. Wim van Harmelen heeft veel voor zijn kiezen gehad. Ook nu hij met pensioen is, neemt hij het op voor de zwakkere mens. Oprechte verontwaardiging leidde tot een toneelstuk over vreemdelingendetentie in Nederland.

In dit belangwekkende toneelstuk verwerkte hij ervaringen van vreemdelingen, werkers en vrijwilligers , van zichzelf en de brand in Schiphol- Oost.

NAAR MIJN ZICHTZENDING